NAZIV PROJEKTA: Dobra energija u društvenom poduzetništvu

PARTNER: Obrtničko učilište, ZagrebKRATKI OPIS PROJEKTA:

Projektom se podržava razvoj zelenog energetskog poduzetništva kroz edukaciju ciljanih skupina poziva na pilot područjima (Karlovac, Sisak i Vis) i osmišljavanje novih poslovnih modela za energetske zadruge koji uključuju zapošljavanje tih skupina. Ciljevi projekta se ostvaruju: I) podizanjem stručnih i poslovnih vještina zaposlenika Zelene energetske zadruge, II) usavršavanjem vještina mladih i nezaposlenih osoba za poslove energetskih savjetnika te III) umrežavanjem i razvoju poslovanja drugih energetskih zadruga i IV) promocijom projekta prema općoj javnosti i zainteresiranim dionicima.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI:

1. Podupirati poslovanje i unaprijediti znanje i vještine zaposlenika i članova postojećih društvenih poduzeća: 10 zaposlenika i članova Zadruge proći će edukaciju za voditelja društvenog poduzetništva

2. Podupirati razvoj i poslovanje pravnih osobnosti koji se žele baviti društvenim poduzetništvom: putem dvodnevnih radionica članovi Zadruge prenose stečeno znanja i iskustva drugim energetskim zadrugama kako bi se identificirali novi poslovni modeli za energetske zadruge koji uključuju i rad sa ciljanom skupinom

3. Unaprijediti stručna i poslovna znanja ciljane skupine: 30 mladih i nezaposlenih u tri grada proći će usavršavanje za energetskog savjetnika

4. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva: kroz razne radionice, info štandove te okrugle stolove na projektnom području osigurati će se dobar glas i promocija društvenog poduzetništva i umrežavanje energetskih zadruga

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 543.206,64 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1.6.2017. – 31.5.2018.

KONTAKT OSOBA: Zoran Kordić, voditelj projekta, e-mail: zoran.kordic@zez.coop..
..


PROJEKT JE SUFINANCIRALA EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA


O nama

Zelena energetska zadruga (ZEZ) je zadruga koja se bavi planiranjem, razvojem, vođenjem i financiranjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

ZEZ posebno njeguje načelo suradnje s pojedincima, tvrtkama, ustanovama i svim drugim dionicima kojima je primarni interes društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj lokalnih zajednica.

..

Cilj zadruge

Djelovanje u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma, poljoprivrede, te komercijalnih i javnih ustanova. Zadruga planira pokrenuti djelatnost opskrbe električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije.

..

Misija zadruge

Ostvarivanje ulaganja u projekte održivog korištenja energije, uključivanje lokalne zajednice u projekte povezane sa energetikom što za konačni cilj ima proizvodnju energije koja je u rukama građana.

..

Vizija zadruge

Vizija Zelene energetske zadruge je uključiti građane u razvoj energetike u Hrvatskoj i Europi.

Kroz naš pristup želimo pokazati da je
tržišno održiv sustav baziran na obnovljivim izvorima energije moguć,
te da se na taj način energetika može postaviti u službu građana i drugih gospodarskih aktivnosti.

Čime se bavimo?

Zadruga se bavi planiranjem i vođenjem projekata održive energetike s posebnim naglaskom na projekte u lokalnim zajednicama. Zadruga nudi klijentima sveobuhvatnu uslugu, a djelatnosti zadruge uključuju:

PROJECT MANAGEMENT

Planiranje i vođenje projekata

STUDIJE I PROJEKTI

izrada studija slučaja i investicijskih studija, idejnih rješenja i projektne dokumentacije

EU PROJEKTI

prijava i vođenje projekata iz domaćih i EU fondova

OIE KLJUČ U RUKE

dobava i ugradnja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti po modelu "ključ u ruke"

FINANCIRANJE

financiranje projekata novim financijskim instrumentima

VLASTITI PROJEKTI

provođenje vlastitih projekata s posebnim naglaskom na komercijalni i javni sektor, turizam i poljoprivredu

Zadruga surađuje s nekoliko renomiranih i kvalitetnih domaćih tvrtki na području primjene solarne energije (termalni i fotonaponski sustavi), unutarnje i javne rasvjete (ESCO) te na području energetske učinkovitosti. Zadruga također surađuje s ovlaštenim projektantima svih struka (arhitektonske, građevinske, strojarske i elektro struke).

Broj zadrugara
Ukupno projekata
Popijenih piva
Odrađenih kava

Zadrugari

Zelenu energetsku zadrugu su osnovali sadašnji i bivši zaposlenici renomiranih domaćih tvrtki i organizacija koje djeluju na području energetike i zaštite okoliša, a trenutno broji 22 zadrugara.

Zoran Kordić

Upravitelj zadruge

Goran Jeras

Član Nadzornog odbora

Hajdana Rukavina

Voditeljica projekta BIOMASUD

Igor Grozdanić

Član odbora za članstvo

Iva Zelenko

Voditeljica projekta SustainCamp

Leo Jerkić

član zadruge

Marina Petrović

Potpredsjednica skupštine

Marina Zadro

član zadruge

Melani Furlan

član zadruge

Mislav Kirac

član zadruge

Robert Pašičko

Član odbora za članstvo

Stjepan Car

Član Nadzornog odbora

Vlatka Berlan Vlahek

Članica Nadzornog odbora

Boris Pavlin

član zadruge

Marko Capek

član zadruge

Partneri

Zadruga nastoji razviti kvalitetan odnos s lokalnim i međunarodnim partnerima, a od značajnih suradnji želimo istaknuti:

Projekti


SustainCamp – Održivi kampovi u Hrvatskoj

SustainCamp – Održivi kampovi u Hrvatskoj

Siječanj
2015.

Projekt SustainCamp promovira primjenu održivog gospodarenja energijom, vodom i otpadom u kampovima na području Hrvatske. Kao najbolje ocijenjen projekt na natječaju za obrazovne, istraživačke i razvojne projekte (OIRS) u 2014. godini, SustainCamp je osigurao financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Prve mjere su implementirane u dva kampa, a trenutno je u planu izvođenje mjera iz projekta u više kampova diljem obale.

Više
Agrifficiency

Agrifficiency- Učinkovitost u službi poljoprivrede

Lipanj
2015.

U suradnji sa Zadrugom za etično financiranje ZEZ je pokrenuo projekt podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima pod nazivom Agrifficiency. Korisnici projekta s poljoprivrednom djelatnošću moći će osigurati tehničku i financijsku podršku za korištenja obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti u njihove procese proizvodnje. Prve studije i primjene mjera su u tijeku i planiraju se izvesti tokom proljeća 2016.

Više
Biomasud Plus- Developing the sustainable market of residential Mediterranean solid biofuels

Biomasud Plus (HORIZON2020)

Ožujak
2016.

BIOMASUD PLUS je EU projektu iz programa HORIZON2020 čiji je glavni cilj razviti održivo tržište krutih biogoriva na području Mediterana, te proširiti Biomasud certifikacijski sustav kvalitete i održivosti krutih biogoriva, prvenstveno namijenjenih grijanju u rezidencijalnom i komercijalnom sektoru. Zajedno s Hrvatskom, u projektu sudjeluju partneri iz Španjolske, Portugala, Italije, Austrije, Slovenije, Grčke i Turske.

Više
Crowdfunding Academy

Crowdfunding Academy

Svibanj
2015.

Crowdfunding Akademija je neformalni obrazovni program o razvoju grupnog financiranja. Program se provodi kroz podršku kampanjama koje planiraju zadruge, općine i gradovi, start-up tvrtke, poduzetnici i svi građani sa zanimljivim i inovativnim projektima. U organizaciji Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, društvenog poduzeća BRODOTO i Zelene energetske zadruge (ZEZ) prva crowdfunding akademija održana je u proljeće 2015. u Zagrebu sa 14 timova.

Više
EffieRent- Efficiency in service of small renters

EffiRent - Učinkovitost u službi malih iznajmljivača

Siječanj
2016.

Projekt je pokrenut sa ciljem primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije kod malih iznajmljivača uz zadovoljavanje specifičnih potreba istih i osiguravanje tehničke i financijske podrške za projekte. Na ovom projektu ostvarena je i suradnja sa tvrtkom Rentlio (www.rentl.io) koja je razvila sustav upravljanja malim objektima u turizmu, a radi i na razvoju sustava koji će pratiti potrošnju energije, te predlagati mjere uštede za iste.

Opskrba električnom energijom

Opskrba električnom energijom


2016.

Uspostavom tržišta električne energije i razdvajanjem energetskih djelatnosti na proizvodnju, prijenos/distribuciju i opskrbu/trgovinu na tržištu se pojavljuje mogućnost novih poslovnih modela povezanih sa opskrbom krajnjih korisnika električnom energijom.

Više
Energetski neovisna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću

Energetski neovisna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću

Kolovoz
2013.

Nakon uspješne crowdfunding kampanje u sklopu UNDP-ova projekta podrške energetskim zadrugama na kojem su radili i neki današnji članovi ZEZ-a, zadruga je u suradnji sa Energetskom zadrugom „Kaštela“ preuzela vođenje i razvoj projekta prve energetski neovisne škole u Hrvatskoj. U prvoj fazi projekta na krovu osnovne škole Ostrog predviđena je izgradnja solarne elektrane snage 22 kW te kompletna zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetnim tijelima prema ESCO modelu.

Više
projekti

Ostali projekti


2013.-2016.

Popis prethodnih projekata:
• Predinvesticijska studija za izgradnju vjetroelektrana na otoku Krku
• Projekt razvoja energetskih zadruga (u suradnji s UNDP-om)
• Due dilligence studija za Bioelektranu Tršće (1MW)
• Predinvesticijska studija za Bioenerganu Gundinci (1.2 MW)...

Više

Kontakt

Zelena energetska zadruga


  • E-mail : contact@zez.coop
  • Adresa : Bukovačka 110, 10 000 Zagreb, Hrvatska
  • OIB : 13278092880
  • IBAN : HR8523600001102381142