O nama


Zelena energetska zadruga (ZEZ) je zadruga koja se bavi planiranjem i vođenjem projekata primjene obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Zadruga je osnovana s ciljem djelovanja u lokalnoj zajednici s posebnim naglaskom na održivi razvoj turizma, poljoprivrede te komercijalnih i javnih ustanova.

Zadruga u budućnosti planira pokrenuti djelatnost opskrbe električnom energijom proizvedenom iz obnovljivih izvora energije. ZEZ posebno njeguje načelo suradnje s pojedincima, tvrtkama, ustanovama i svim drugim dionicima kojima je primarni interes društveno odgovorno poslovanje i održivi razvoj lokalnih zajednica.

Misija

Ostvarivanje ulaganja u projekte održivog korištenja energije, uključivanje lokalne zajednice u projekte povezane sa energetikom što za konačni cilj ima proizvodnju energije koja je u rukama građana. Kroz takav pristup želimo pokazati da je tržišno održiv sustav baziran na obnovljivim izvorima energije moguć, te da se na taj način energetika može postaviti u službu građana i drugih gospodarskih aktivnosti.


Tko smo?


Zelenu energetsku zadrugu su osnovali sadašnji i bivši zaposlenici renomiranih domaćih tvrtki i organizacija koje djeluju na području energetike i zaštite okoliša, a trenutno broji 17 zadrugara.

Zadruga nastoji razviti kvalitetan odnos s lokalnim i međunarodnim partnerima, a od značajnih suradnji želimo istaknuti:

• članstvo u upravnom odboru Zadruge za etično financiranje, osnivačici buduće etične banke u Hrvatskoj

• članstvo u RESCOOP-u - europskoj mreži energetskih zadruga

Čime se bavimo?


Zadruga se bavi osmišljavanjem i vođenjem projekata održive energetike s posebnim naglaskom na projekte u lokalnim zajednicama.

Zadruga nudi klijentima sveobuhvatnu uslugu, a djelatnosti zadruge uključuju:

• izrada studija slučaja i investicijskih studija, idejnih rješenja i projektne dokumentacije;

• prijava i vođenje projekata iz domaćih i EU fondova;

• dobava i ugradnja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti po modelu "ključ u ruke"

• provođenje vlastitih projekata s posebnim naglaskom na komercijalni i javni sektor, turizam i poljoprivredu

• podrška prilikom financiranja projekata u direktnom kontaktu sa financijskim institucijama, te kroz inovativne financijske instrumente kao što su crowdfunding, ESCO usluga, sufinanciranje putem fondova i slično.

Zadruga surađuje s nekoliko renomiranih i kvalitetnih domaćih tvrtki na području primjene solarne energije (termalni i fotonaponski sustavi), unutarnje i javne rasvjete te na području energetske učinkovitosti.

Zadruga također surađuje s ovlaštenim projektantima svih struka (arhitektonske, građevinske, strojarske i elektro struke).


Projekti


SustainCamp – Održivi kampovi u Hrvatskoj

Projekt SustainCamp promovira primjenu održivog gospodarenja energijom, vodom i otpadom u kampovima na području Hrvatske. Kao najbolje ocijenjen projekt na natječaju za obrazovne, istraživačke i razvojne projekte (OIRS) u 2014. godini, SustainCamp je osigurao financijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU).

Web stranica projekta: sustaincamp.net

Agrifficiency- Učinkovitost u službi poljoprivrede

U suradnji sa Zadrugom za etično financiranje ZEZ je pokrenuo projekt podrške poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima pod nazivom Agrifficiency. Korisnici projekta s poljoprivrednom djelatnošću moći će osigurati tehničku i financijsku podršku za korištenja obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera energetske učinkovitosti u njihove procese proizvodnje.

Web stranica projekta: agrifficiency.net

Opskrba električnom energijom

Uspostavom tržišta električne energije i razdvajanjem energetskih djelatnosti na proizvodnju, prijenos/distribuciju i opskrbu/trgovinu na tržištu se pojavljuje mogućnost novih poslovnih modela povezanih sa opskrbom krajnjih korisnika električnom energijom.

U zemljama EU primjetan je porast „zelenih“ opskrbljivača, tj. onih koji nude električnu energiju isključivo proizvedenu iz obnovljivih izvora energija, a kao najnoviji trend pojavljuju se opskrbljivači koji su pravno ustrojeni kao zadruge, te koji objedinjuju proizvodnju i opskrbu električnom energijom primarno kroz svoje članove/suvlasnike, ali i šire.

Zelena energetska zadruga (ZEZ) uz podršku Zadruge za etično financiranje (ZEF) želi pokrenuti upravo takav model opskrbe električnom energijom – kombinirajući udruživanje proizvođača i klijenata u jedan jedinstveni proces proizvodnje i opskrbe električnom energijom. Takav kompleksan cilj zahtijeva preuzimanje i/ili izgradnju proizvodnih postrojenja obnovljivih izvora energije, ali i pokretanje opskrbne djelatnosti.

Energetski neovisna škola Ostrog u Kaštel Lukšiću

Nakon uspješne crowdfunding kampanje u sklopu UNDP-ova projekta podrške energetskim zadrugama na kojem su radili i neki današnji članovi ZEZ-a, zadruga je u suradnji sa Energetskom zadrugom „Kaštela“ preuzela vođenje i razvoj projekta prve energetski neovisne škole u Hrvatskoj. U prvoj fazi projekta na krovu osnovne škole Ostrog predviđena je izgradnja solarne elektrane snage 22 kW te kompletna zamjena postojeće rasvjete LED rasvjetnim tijelima prema ESCO modelu.

Prethodni projekti • Predinvesticijska studija za izgradnju vjetroelektrana na otoku Krku • Projekt razvoja energetskih zadruga (u suradnji s UNDP-om) • Due dilligence studija za Bioelektranu Tršće (1MW) • Predinvesticijska studija za Bioenerganu Gundinci (1.2 MW)


Kontakt

Zelena energetska zadruga za usluge

Kuzminečka 3

10 110 Zagreb, Hrvatska

e.mail: contact [at] zez.coop

OIB 13278092880

IBAN HR8523600001102381142