O zadruzi Kontakt

Tko smo?

Zelena energetska zadruga je osnovana u rujnu 2013. godine s ciljem pružanja usluga savjetovanja i sudjelovanja u projektima obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu OIE), energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu EnU), održivog gospodarenja otpadom i održivog transporta s posebnim naglaskom na savjetovanje i razvoj projekata u lokalnim zajednicama.

Zadruga okuplja tim mladih i vrsnih stručnjaka sa značajnim iskustvom u području provedbe projekata na području održive energetike, što uključuje iskustvo na izradi strategija i akcijskih planova održivog energetskog razvoja, konzultantskim uslugama, prijavama na natječaje za EU fondove, projektiranju, pripremi i vođenju projekata u energetici, kao i provedbi međunarodnih projekata održivog razvoja.


Naše usluge

PODUZETNICI U POLJOPRIVREDI (obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poljoprivredne zadruge, farme)

• priprema investicijskih studija, studija isplativosti i vođenje projekata korištenja biomase, postrojenja na bioplin i povećanje energetske učinkovitosti

• projekti solarnih elektrana po principu „ključ u ruke“ za pokrivanje vlastite potrošnje

• priprema prijava za natječaje za sufinanciranje projekata kroz domaće i EU fondove

• povezivanje zainteresiranih poduzetnika za zajedničko investiranje u projekte biomase i bioplina uz osnivanje energetskih zadruga

PODUZETNICI U TURIZMU (vlasnici apartmana, hoteli, kampovi, posebni oblici smještaja, ugostitelji)

• projekti korištenja solarne energije (solarni kolektori), učinkovitog grijanja (biomasa i dizalice topline) i pročišćavanje otpadnih voda (biološki pročistači)

• projekti solarnih elektrana po principu „ključ u ruke“ za pokrivanje vlastite potrošnje

• priprema dokumentacije za natječaje za sufinanciranje projekata kroz domaće i EU fondove

• interesno povezivanje za zajedničko investiranje u obnovljive izvora energije u turizmu uz osnivanje energetskih zadruga

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

• izrada strategija i akcijskih planova korištenja obnovljivih izvora energije u lokalnim zajednicama

• usluge savjetovanja pri osnivanju i u poslovanju energetskih zadruga u lokalnim zajednicama

• prijava projekata na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU)

• priprema dokumentacije za prijavu na natječaje domaćih i EU fondova

KONZULTANTSKE USLUGE

• izrada investicijske studija, studija isplativosti i konzultantske usluge (due-dilligence) za projekte

• vođenje projekata u području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti

• povezivanja vlasnika projekata obnovljivih izvora energije sa zainteresiranim investitorima

• energetski pregledi i energetsko certificiranje (uskoro)